🪔 Ganga Chalisa (English Lyrics & PDF)

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

Ganga Chalisa (English Lyrics & PDF) –

॥ Doha ॥


Jai Jai Jai Jag Pavni, Jayati Devsari Gang ।
Jai Shiv Jata Nivasini, Anupam Tung Tarang ॥


॥ Chaupai ॥


Jai Jai Janani Harana Aghakhani ।
Anand Karani Ganga Maharani ॥

Jai Bhagirathi Surasari Mata ।
Kalimal Mool Dalini Vikhyata ॥

Jai Jai Jahanu Suta Agh Hanani ।
Bhishm Ki Mata Jaga Janani ॥

Dhaval Kamal Dal Mam Tanu Saje ।
Lakhi Shat Sharad Chandr Chhavi Lajai ॥ 4 ॥

Wahan Makar Vimal Shuchi Sohen ।
Amiya Kalash Kar Lakhi Man Mohen ॥

Jadita Ratna Kanchan Abhushan ।
Hiya Mani Har, Haranitam Dushan ॥

Jag Pavani Tray Tap Nasavani ।
Taral Tarang Tung Man Bhavani ॥

Jo Ganapati Ati Poojy Pradhan ।
Ihoon Te Pratham Ganga Asnana ॥ 8 ॥

Brahma Kamandal Vasini Devi ।
Shri Prabhu Pad Pankaj Sukh Sevi ॥

Sathi Sahastr Sagar Sut Tarayo ।
Ganga Sagar Tirath Dharayo ॥

Agam Tarang Uthyo Man Bhavan ।
Lakhi Tirath Haridvar Suhavan ॥

Tirath Raj Prayag Akshaiveta ।
Dharayo Matu Puni Kashi Karavat ॥ 12 ॥

Dhani Dhani Surasari Svarg Ki Sidhi ।
Tarani Amita Pitu Pad Pirahi ॥

Bhagirathi Tap Kiyo Upara ।
Diyo Brahm Tav Surasari Dhara ॥

Jab Jag Janani Chalyo Haharai ।
Shambhu Jata Mahan Rahyo Samai ॥

Varsha Paryant Ganga Maharani ।
Rahin Shambhoo Ke Jata Bhulani ॥ 16 ॥

Puni Bhagirathi Shambhuhin Dhyayo ।
Tab Ik Boond Jata Se Payo ॥

Tate Matu Bhen Traya Dhara Mrityu Lok,
Nabha, Aru Patara ॥

Gain Patal Prabhavati Nama ।
Mandakini Gai Gagan Lalama ॥

Mrtyu Lok Jahnavi Suhavani ।
Kalimal Harani Agam Jag Pavani ॥ 20 ॥

Dhani Maiya Tab Mahima Bhari ।
Dharman Dhuri Kali Kalush Kuthari ॥

Matu Prabhavati Dhani Mandakini ।
Dhani Sur Sarit Sakal Bhayanasini ॥

Pan Karat Nirmal Ganga Jal ।
Pavat Man Ichchhit Anant Phal ॥

Purav Janm Puny Jab Jagat ।
Tabahin Dhyan Ganga Mahan Lagat ॥ 24 ॥

Jai Pagu Surasari Hetu Uthavahi ।
Tai Jagi Ashvamegh Phal Pavahi ॥

Maha Patit Jin Kahoo Na Tare ।
Tin Tare Ik Naam Tihare ॥

Shat Yojan Hoon Se Jo Dhyavahin ।
Nishachai Vishnu Lok Pad Pavahin ॥

Nam Bhajat Aganit Agh Nashai ।
Vimal Gyan Bal Buddhi Prakashe ॥ 28 ॥

Jimi Dhan Mool Dharman Aru Dana ।
Dharman Mool Gangajal Pana ॥

Tab Gun Gunan Karat Dukh Bhajat ।
Grh Grh Sampati Sumati Virajat ॥

Gangahi Nem Sahit Nit Dhyavat ।
Durjanahoon Sajjan Pad Pavat ॥

Uddihin Vidya Bal Pavai ।
Rogi Rog Mukt Have Javai ॥ 32 ॥

Ganga Ganga Jo Nar Kahahin ।
Bhookha Nanga Kabhuhuh Na Rahahi ॥

Nikasat Hi Mukh Ganga Mai ।
Shravan Dabi Yam Chalahin Parai ॥

Mahan Aghin Adhaman Kahan Tare ।
Bhe Naraka Ke Band Kivaren ॥

Jo Nar Japi Gang Shat Nama ।
Sakal Siddhi Pooran Hvai Kama ॥ 36 ॥

Sab Sukh Bhog Param Pad Pavahin ।
Avagaman Rahit Hvai Javahin ॥

Dhani Maiya Surasari Sukh Daini ।
Dhani Dhani Tirath Raj Triveni ॥

Kakara Gram Rshi Durvasa ।
Sundaradas Ganga Kar Dasa ॥

Jo Yah Padhe Ganga Chalisa ।
Mili Bhakti Aviral Vagisa ॥ 40 ॥

॥ Doha ॥
Nit Nae Sukh Sampati Lahain. Dharen Ganga Ka Dhyan ।
Ant Samai Sur Pur Basal. Sadar Baithi Viman ॥
Sanvat Bhut Nabhdishi. Ram Janm Din Chaitra ।
Pooran Chalisa Kiya. Hari Bhaktan Hit Netra ॥

🪔 गंगा चालीसा (हिंदी) & (English Lyrics) PDF

चालीसा संग्रह – link

आरती संग्रह – लिंक

स्त्रोत संग्रह – लिंक

Sharing Is Caring:

Leave a Comment